Features van Bierlijst.nl

T-shirt Bierlijst.nl
  • Verrekening op prijs of volume
  • SMS en e-mail alert
  • Berichten service
  • Realtime synchronisatie
  • Rangschikken, filteren en gebruikersbeheer

In de handleiding staan alle mogelijkheden van Bierlijst.nl beschreven.

Registreer nu een nieuwe bierlijst!

BookDifferent

Toekomstige features

  • Integratie met Twitter
  • Aangepaste interface voor iPhone / smartphone
  • Uitgebreide statistieken en API