Handleiding Bierlijst.nl

Voorbeeldlijst

De lijst bestaat uit rijen (=horizontaal), met de namen van de deelnemers en kolommen (=verticaal), met de biervoorraden die op naam van de inkopers staan. De twee kolommen naast de deelnemers geven altijd het actuele saldo en de stand van zaken m.b.t. de huidige voorraad weer. De kolommen daarnaast zijn er voor het historisch besef.

Als je '1 eenheid' bier uit de voorraad pakt, bijvoorbeeld een flesje uit een krat, dan zet je bij jou naam, in de kolom van de huidige voorraad, een streepje door in de cel te klikken. Je actuele saldo gaat hierdoor met het volume of de prijs van dat ene biertje omlaag. Je kunt een streepje verwijderen als je een fout maakt.

Na registratie van het laatste biertje uit de voorraad wordt bepaald dat degene met het laagste actuele saldo (vakje met afwijkende kleur) aan de beurt is om nieuw bier te halen. Deze deelnemer krijgt ook automatisch een mailtje en een smsje (als het mobiele nummer ingevoerd is) met de melding dat hij bier moet halen.

Bierlog

In dit overzicht worden de consumpties uit de huidige voorraad op tijdstip en naam getoond.

Bierchat

Te gebruiken als chat-/shoutbox. De laatste 20 berichten worden getoond.
Deelnemers kunnen hun eigen berichten eventueel weer verwijderen.

Bier invoeren

Bier invoeren kan alleen als de voorraad volgens de lijst op is, en alleen onder eigen naam.

In principe moet de voorraad dus aangevuld worden door degene met het laagste saldo, bijvoorbeeld voor 5 uur de volgende middag. Mocht deze deelnemer die verplichting niet kunnen nakomen dan kan eventueel ook iedere andere deelnemer bier halen en onder zijn eigen naam aan de lijst toevoegen.

Verder kan het voorkomen dat er volgens de lijst nog bier is maar dat de voorraad op is.

Een beheerder heeft dan 3 mogelijkheden:

 • De (vermoedelijke) dader(s) van deze fraude alsnog bestrepen en hierdoor de lijst completeren.
 • De voorraad corrigeren (kleiner maken, met eventuele prijsaanpassing) en daardoor de lijst completeren.
  Let op: zo schiet koper van deze voorraad er bij in!
 • Een deelnemer, ondanks dat de lijst niet compleet is, toch nieuw bier laten halen (meest waarschijnlijk degene met het laagste saldo). Een beheerder heeft namelijk wèl te allen tijde de mogelijkheid bier onder naam van de inkoper in te voeren.
  Let op: er onstaat op deze manier een tekort!

Voorraad corrigeren

Zolang er volgens de lijst nog bier is kunnen beheerders de voorraad corrigeren, bijvoorbeeld bij verkeerde invoer of voor het completeren van de lijst. Hierbij moet het eventueel aan te passen aantal bier-eenheden wel kleiner blijven dan - of gelijk blijven aan het aantal streepjes dat al gezet is. Wanneer het nieuwe aantal bier-eenheden gelijk wordt getrokken met het aantal streepjes dan wordt de deelnemer met het laagste actuele saldo automatisch verzocht nieuw bier te halen.

Nieuwe deelnemer

De Superbeheerder kan als enige nieuwe deelnemers uitnodigen. Deelnemers kunnen aan een onbeperkt aantal lijsten meedoen, dus het is geen probleem om vrienden uit te nodigen die ook al bij een andere lijst zijn aangesloten.

Instellingen

De Superbeheerder heeft een aantal instellingsmogelijkheden.

Standaard rangschikking van de lijst

Er zijn 3 sorteeropties:

 • Deelnemers sorteren op naam.
 • Deelnemers sorteren op hun actuele saldo. Degene met het laagste saldo komt dan bovenaan.
 • Deelnemers sorteren op volume. Degene die uit de laatste 4 voorraden het meeste bier heeft gedronken komt bovenaan. Handig als de lijst met deelnemers lang is: deelnemers die vaak een biertje pakken staan overzichtelijk bovenaan.

De sorteeropties die niet standaard gekozen zijn zijn vanuit de lijst beschikbaar.

Strepen

Er zijn 2 streepvarianten:

 • Deelnemers kunnen alleen bij zichzelf strepen.
 • Deelnemers kunnen ook bij andere deelnemers strepen.

Als er bijvoorbeeld een centrale computer voor bierregistratie is kan die laatste optie handig zijn.
Beheerders kunnen trouwens standaard bij iedereen strepen.

Rol

De Superbeheerder kan deelnemers tot beheerder promoveren, en omgekeerd. Zijn eigen rol staat vast.

Status

De Superbeheerder heeft de mogelijkheid om iemand deelname aan de lijst tijdelijk te ontzeggen. Dit kan uiteraard gebruikt worden als represaille maatregel, maar ook handig als een deelnemer tijdelijk geen gebruik kàn maken van de lijst. Als iemand geblokkeerd is kan hij namelijk niet worden verzocht de voorraad aan te vullen.

Naast 'Actief' en 'Geblokkeerd' bestaat hier ook de optie 'Verwijderen'. Als een deelnemer wordt verwijderd wordt zijn saldo verdeeld over de overgebleven deelnemers, het saldo van de verwijderde komt daardoor op 0.00. Het is dus aan te bevelen dat een deelnemer afscheid neemt met een positief saldo! De deelnemer blijft op de lijst staan zolang hij nog van belang is voor 'de zichtbare historie' van de lijst.

Let op: de restwaarde van de saldoverdeling komt ten goede aan, of voor rekening van de Superbeheerder.

Reset

Mocht er om wat voor reden dan ook behoefte zijn aan een schone lei en/of een andere verrekenmethode (L / €) dan kan de Superbeheerder onderdelen resetten. Onafhankelijk van elkaar kunnen de bierlijst en de bierchat geschoond worden. Er is ook een optie die beiden tegelijk reset. In elk geval kan na een reset van de bierlijst de verrekenmethode gewijzigd worden.

Let op: de betreffende data/historie gaat hierbij verloren!

Rechten

Superbeheerder (degene die de lijst gestart is):
 • nieuwe deelnemers uitnodigen
 • instellingen wijzigen
 • bierlijst en/of bierchat resetten
 • en alle rechten van een beheerder
Beheerder
 • te allen tijde nieuw bier, onder ieders naam invoeren
 • de biervoorraad corrigeren
 • bij iedereen strepen
 • van iedereen de berichten verwijderen